• 18. Januar 2017

08.09.2016 – Sommerfest in der Botschaft er Tschechischen Republik

08.09.2016 – Sommerfest in der Botschaft er Tschechischen Republik

08.09.2016 – Sommerfest in der Botschaft er Tschechischen Republik 150 150 Pro Brandenburg - Weltoffen - International - Tolerant